ESTA podobnost za vize u SAD -u

Počevši od januara 2009. ESTA američka viza (Elektronski sistem za odobrenje putovanja) potreban je putnicima koji posjećuju Sjedinjene Američke Države poslovne, tranzitne ili turističke posjete mlađe od 90 dana.

ESTA je novi uslov za ulazak za strane državljane sa statusom bez vize koji planiraju putovati u Sjedinjene Države zračnim, kopnenim ili morskim putem. Elektronsko ovlašćenje je elektronski i direktno povezano sa vašim pasošem i jeste važi u periodu od (2) dvije godine. ESTA US Visa nije fizički dokument ili naljepnica u vašem pasošu. U ulaznoj luci u Sjedinjenim Državama očekuje se da putovnicu predate američkom službeniku za carinu i zaštitu granica. Ovo bi trebao biti isti pasoš koji ste koristili za podnošenje zahtjeva za ESTA američku vizu.

Kandidati prihvatljivih zemalja/teritorija moraju prijavite se za ESTA aplikaciju za vizu u SAD najmanje 3 dana prije datuma dolaska.

Građanima Kanade nije potrebna ESTA američka viza (ili elektronički sistem za autorizaciju putovanja).

Pravo na podnošenje zahtjeva za ESTA vizu za SAD imaju državljani sljedećih nacionalnosti:

Prijavite se za ESTA američku vizu 72 sata prije leta.